توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله الگوی گرافیکی روش تحقیق و تأثیر آن در نتایج عملکرد آزمودنی ها دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الگوی گرافیکی روش تحقیق و تأثیر آن در نتایج عملکرد آزمودنی ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله الگوی گرافیکی روش تحقیق و تأثیر آن در نتایج عملکرد آزمودنی ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله الگوی گرافیکی روش تحقیق و تأثیر آن در نتایج عملکرد آزمودنی ها :
تعداد صفحات :36

هدف از تدوین این مقاله، مطالعه تأثیر شیوه ارائه روش تحقیق در یادگیری آزمودنی ها است. این مقاله شامل دو بخش می باشد. در بخش نخست، مراحل انجام یک تحقیق علمی به صورت گرافیکی تشریح شده است. در بخش دوم که مطالعه میدانی، از طرح تحقیق آزمایشی (طرح پس آزمون با گروه کنترل)، برای بررسی تأثیر شیوه تدریس روش تحقیق در یادگیری آزمودنی ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان سازمان مدیریت صنعتی تبریز هستند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1385-1384 درس روش تحقیق را انتخاب نموده اند. این جامعه شامل دو کلاس 35 و 36 نفری بوده است به ترتیب گروه کنترل و گروه آزمایش را تشکیل می دهند. بر اساس جدول مورگان به ترتیب نمونه ای به حجم 32 و 33 نفر از هر گروه به روش تصادفی ساده شده است. برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج آن نشان می دهد توزیع داده های هر دو گروه آزمایش و کنترل از توزیع نرمال تبعیت می کنن. برای آزمون فرضیه از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میانگین نمرات گروهی از روش ارائه گرافیکی استفاده شده (گروه آزمایش) از میانگین گروه کنترل بیشتر است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir