توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در تمام رشته و مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی 94-93 صورت گرفته است. داده­های تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه­ی خودسنجی از نمونه­ای با حجم 307 نفر که از دانشجویان دانشگاه شهید چمران به شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با استفاده از فرمول کوکران بود، انتخاب و جمع­آوری گردید اطلاعات مربوط به افراد نمونه با تکنیک پرسشنامه جمع­آوری شد. تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که در قسمت آزمون فرضیات از آزمون­های آماری؛ ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک­طرفه و غیره استفاده شده است. تمام مراحل تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک نرم­افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین متغیرهای (میزان استفاده از اینترنت، اثربخشی اینترنت و اعتماد به رسانه (اینترنت)) و گرایش سیاسی دانشجویان رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود دارد؛ علاوه بر این در این پژوهش برای محاسبه­ی حجم نمونه­ی آماری لازم از فرمول کوکراناستفاده شده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir