توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اثر تلقیح جنینی آرژنین بر تغییرات مورفولوژی سرخرگ ششی، بطن راست و شش‌ها در آسیت القایی جوجه‌های گوشتی دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر تلقیح جنینی آرژنین بر تغییرات مورفولوژی سرخرگ ششی، بطن راست و شش‌ها در آسیت القایی جوجه‌های گوشتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر تلقیح جنینی آرژنین بر تغییرات مورفولوژی سرخرگ ششی، بطن راست و شش‌ها در آسیت القایی جوجه‌های گوشتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر تلقیح جنینی آرژنین بر تغییرات مورفولوژی سرخرگ ششی، بطن راست و شش‌ها در آسیت القایی جوجه‌های گوشتی :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

به­ منظور بررسی اثرات تزریق آرژنین در روز پنجم جنینی بر تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده در سرخرگ ششی، بطن راست و شش­ها در شرایط القاء آسیت دو آزمایش طراحی گردید. در آزمایش اول، 560 تخم مرغ­ قابل جوجه کشی به 7 گروه و هر گروه به چهار زیر گروه تقسیم شد. در روز پنجم جنینی mL 50/0 محلول آرژنین در نرمال سالین با غلظت 0، 20، 40، 60، 80 و mg/mL 100 به زرده شش گروه تزریق شد. در20 روزگی، غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین1 در سرخرگ ششی دو جنین­ از هر زیر گروه اندازه­گیری شد. کمترین مقدار اندوتلین­1 (بافت mg100/ng 35/13) و بیشترین غلظت نیتریک اکساید (بافت mg100/µM93/89) در گروه mg/mL 40 مشاهد شد (05/0>P). در آزمایش دوم، 300 تخم مرغ­ قابل جوجه کشی به دو گروه تقسیم شد و در روز پنجم جنینی به یک گروه محلول آرژنین با غلظت mg/mL 40 تزریق شد. بعد از هچ جوجه­های نر از ماده جدا شدند. از 21 تا 48 روزگی، دمای سالن به 14-16 کاهش یافت و آسیت القا شد. اثر مستقل تزریق آرژنین تلفات ناشی از آسیت را کاهش داد (6/17 در برابر 8/48درصد) اما اثر مستقل جنسیت بر تلفات ناشی از آسیت معنی­دار نبود (05/0P>). اثرات مستقل تزریق آرژنین مساحت داخلی سرخرگ­ششی را افزایش داد (47/3 دربرابر mm267/2). در تیمارهای بدون تزریق آرژنین نسبت به تزریق آرژنین، شکاف­هایی در سطح سلولی لایه­های شش­ها مشاهده شد. تزریق آرژنین از طریق گشاد کردن سرخرگ ششی و حفظ لایه­های طبیعی موجود در بافت شش­ها تلفات ناشی از آسیت را کاهش داد. به­منظور بررسی اثرات تزریق آرژنین در روز پنجم جنینی بر تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده در سرخرگ ششی، بطن راست و شش­ها در شرایط القاء آسیت دو آزمایش طراحی گردید. در آزمایش اول، 560 تخم مرغ­ قابل جوجه کشی به 7 گروه و هر گروه به چهار زیر گروه تقسیم شد. در روز پنجم جنینی mL 50/0 محلول آرژنین در نرمال سالین با غلظت صفر، 20، 40، 60، 80 و mg/mL 100 به زرده شش گروه تزریق شد. در20 روزگی، غلظت اکسید نیتریک و اندوتلین1 در سرخرگ ششی دو جنین­ از هر زیر گروه اندازه­گیری شد. کمترین مقدار اندوتلین­1 (بافت mg100/ng35/13) و بیشترین غلظت اکسید نیتریک (بافت mg100/µM93/89) در گروه mg/mL 40 مشاهد شد (05/0>P). در آزمایش دوم، 300 تخم مرغ­ قابل جوجه کشی به دو گروه تقسیم شد و در روز پنجم جنینی به یک گروه محلول آرژنین با غلظت mg/mL 40 تزریق شد. بعد از هچ جوجه­های نر از ماده جدا شدند. از 21 تا 48 روزگی، دمای سالن به 14-16 کاهش یافت و آسیت القا شد. اثر مستقل تزریق آرژنین تلفات ناشی از آسیت را کاهش داد (6/17 در برابر 8/48درصد) اما اثر مستقل جنسیت بر تلفات ناشی از آسیت معنی­دار نبود (05/0P>). اثرات مستقل تزریق آرژنین مساحت داخلی سرخرگ­ششی را افزایش داد (47/3 دربرابر mm267/2). در تیمارهای بدون تزریق آرژنین نسبت به تزریق آرژنین، شکاف­هایی در سطح سلولی لایه­های شش­ها مشاهده شد. تزریق آرژنین از طریق گشاد کردن سرخرگ ششی و حفظ لایه­های طبیعی موجود در بافت شش­ها تلفات ناشی از آسیت را کاهش داد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir