توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل دارای 173 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است كه چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ارزشهای مذهبی و فرهنگی ، محیطی و گردشگری از آن دسته از شهرهایی است. که نمی توان بی اعتنا از کنار فرسودگی بخش های مرکزی و میانی با وسعتی حدود 536 هکتار و محجور ماندن فضاها و مجموعه های ارزشمند آن گذشت. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و پژوهشی –کتابخانه ای با طرح پرسشنامه با هدف شناسایی شاخص های توسعه پایدار شهری و بررسی میزان تطبیق طرح بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده اطراف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که در محله عالی قاپو واقع شده است، به نتایجی دست یافته ایم که در درجه اول توجه به عنصر مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم در ساماندهی بافت فرسوده در جهت توسعه پایدار از ضروریت های اساسی می باشد.با تحلیل پرسشنامه و تحلیل شاخص ها با استفاده از نرم افزارهای EXELوEXPERTCHOICE مهمترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بافت فرسوده محله ی شیخ صفی(عالی قاپو) شامل موارد ذیل شد:برنامه ریزی ها مشارکتی، عدالت اجتماعی و آموزش به ساکنان در جهت ارتقای سطح اجتماعی، توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی ساکنان در برنامه ریزی ها، اشتغال زایی درجهت رفع بیکاری ساکنان محله، حس اعتماد و همکاری بین مردم و مسئولان شهری، نگرش جامع به طرح نوسازی و بهسازی، توجه به خط آسمان بافت، ساخت و سازهای جدید باید بخشی از تداوم سنت‌های شهر و محیط‌های شهری، توجه به سلسله مراتب فضاها و دسترسی‌ها، توجه به امنیت عناصر باز شهری. توجه به موارد ذکر شده می تواند ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی شیخ صفی را در راستای توسعه پایدار سوق دهد.

کلید واژه : شاخص پایداری، محلات فرسوده، شهر پایدار، مشارکت مردمی ، اردبیل

نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1- مقدمه2

1-1-بیان مساله2

1-2- سوالات اصلی پژوهش4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4

1-4- اهداف پژوهش5

1-5- پیشینه پژوهش6

1-6 - فرضیه های پژوهش12

1-7- نوع و روش پژوهش13

1-8- محدوده مورد مطالعه13

1-8-1- محدوده مركزی و تاریخی شهر اردبیل13

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات18

1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و جامعه آماری و روش نمونه گیری 19

1-11- مفاهیم، تعاریف و واژه ها21

1-11-1- توسعه پایدار شهری21

1-11-2- بافت فرسوده شهری22

1-11-3- معیارهای پایداری شهری22

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2- مقدمه25

2-1- مفاهیم، اهداف و اصول توسعه پایدار شهری و پایداری29

2-1-1- پیدایش واژه توسعه پایدار33

2-1-2- مولفه ها و شاخص های توسعه پایدار33

2-1-3-اهداف توسعه پایدار37

2-1-4-توسعه پایدار شهری39

2-1-5-مفهوم پایداری شهرها در اندیشه متفکرین41

2-2- فرسودگی، زمینه ها و فرایندها شکل گیری بافت های فرسوده و گونه های مداخله کننده دربافت های فرسوده 42

2-2-1-مفهوم بافت فرسوده42

2-3- شاخصهای پایداری در بافت فرسوده محله عالی قاپوی اردبیل44

2-3-1- شاخصهای کالبدی(A)........................... 44

2-3-2- شاخص های اقتصادی(B)......................... 46

2-3-3- شاخص های اجتماعی(C)......................... 48

2-3-4- شاخص های زیست محیطی(D) ..................... 51

2-4-گونه های مداخله در بافت­های فرسوده53

2-4-1-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده53

2-4-2 -بهسازی57

2-4-4- بازسازی58

فصل سوم: شناخت محدوده مورد مطالعه

3-1- جغرافیای عمومی استان اردبیل و شهر اردبیل62

3-1-4- وجه تسمیه شهر اردبیل64

3-1-5- ویژگی های توپولوژیک شهر اردبیل64

3-2- بررسی ساختار و ویژگی های اقلیمی65

3-3- منابع آب و شرایط آب وهوایی و بارندگی استان اردبیل69

3-3-1- بارندگی سالیانه71

3-3-2- دمای هوا73

3-4- تعاملات بین بافت تاریخی و جدید شهر اردبیل74

3-4-1- تعاملات اجتماعی74

3-4-2-تعاملات کالبدی و ساختاری75

3-4-3-تعاملات فرهنگی76

3-4-4-تعاملات اقتصادی77

3-5- شناخت و معرفی ساختار قدیمی شهر تاریخی78

3-5-1- برداشت کلی کاربری اراضی و بررسی میزان پراکنش، نقش و عملکرد کاربری‌های محله‌ای شهری و فراشهری در محدوده بافت تاریخی و لبه بیرونی آن78

3-6-بافت تاریخی83

3-7- مدل تحلیل سوات(SWOT)و نرم افزارEXPERT CHOICE 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌ها

4- 1- نتایج و یافته های تحقیق 91

4-1- تحلیل پرسشنامه97

4-2- ویژگی های توصیفی کالبدی120

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- فرضیه اول 130

5-2- فرضیه دوم 130

5-3- فرضیه سوم 131

5-4- بررسی شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی در محله عالی قاپو131

5-4-1- شاخص کالبدی 131

5-4-2- شاخص اقتصادی132

5-4-3- شاخص اجتماعی 133

5-4-4- شاخص زیست محیطی 134

5-4-5- بررسی امتیازدهی هر چهار شاخص اصلی با هدفدست یابی به توسعه پایدار 134

منابع و ماخذ137


  • چکیده انگلیسی ..................................... 144

نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل
فهرست جداول

جدول 2-1- مداخله از دیدگاه عمده ترین صاحب نظران و مرمت کنندگان فضاهای کهن شهری17

جدول2-2- شیوه های اقدام در مداخلات گوناگون در بافت شهری56

جدول2-3- دامنه فعالیت و اقدامات بهسازی57

جدول2-4- دامنه نوسازی58

جدول2-5- دامنه بازسازی60

جدول3-1- بررسی میانگین بارش استان71

جدول3-2- بارش رگباری72

جدول 3-3- سطوح و سرانه كاربری در بافت تاریخی شهر اردبیل138682

جدول 4-1- مساحت کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی ویژه در محله عالی قاپو92

جدول4-2- سطح عملکردی کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی ویژه در محله شیخ صفی94

جدول4- 3- جدول وضعیت جنس مصالح در محله عالی قاپو95

جدول 4-4- کیفیت ابنیه در محله عالی قاپو96

جدول 4-5- توزیع جنس پاسخگویان97

جدول 4-7- وضعیت تحصیلی،98

جدول 4-8- سابقه سكونت در محله عالی قاپو100

جدول4-9- وضغیت مساکن101

جدول 4-10- وضع فعالیت102

جدول4-11- وضع سکونت خانوار103

جدول 4-12- بررسی مهاجرت خانوار در محدوده مطالعاتی104

جدول 4-13-بررسی علت انتخاب این محله برای سكونت در محدوده های مطالعاتی105

جدول4-14- میزان رضایت از مسکن106

جدول4-15- جدول میزان رضایت شغلی107

جدول4-16- میزان رضایت از درآمد108

جدول 4-17- رضایت از خدمات و تسهیلات محله109

جدول4-18- چگونگی دفع زباله و مواد زائد110

جدول4-19- حس تعلق و وابستگی به محله111

جدول4-20- امیدواری به پیشرفت شاخص های رفاه و زندگی در آینده محله خود112

جدول4-21- میزان خوانا بودن سمیل و نشانه محله(بقعه الله الله بارگاه شیخ صفی)113

جدول4-22- آیا محله اصالت خود را از لحاظ بافت تاریخی و فرهنگی و اجتماعی حفظ کرده است؟114

جدول4-23- نظرسنجی درباره تاثیر طرح بهسازی اجرا شده در محله115

جدول 4-24- بررسی میزان رضایت ساكنان از محله در محدوده های مطالعاتی116

جدول 4-25- بررسی تمایل به ایجاد معاشرت با همسایگان در محدوده های مطالعاتی117

جدول 4-26-بررسی اقدامات جهت نوسازی در محدوده های مطالعاتی119

جدول 4-27- بررسی تمایل مالكان به نوسازی در محدوده های مطالعاتی118

نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل
فهرست نمودارها

نمودار 1-1- كیفیت ابنیه در بافت قدیم اردبیل15

نمودار 1-2- كیفیت ابنیه در محله ی عالی قاپوی اردبیل15

نمودار2-1- فرآیند بهسازی54

نمودار2-3- فرآیند بازسازی55

نمودار4-1- وضعیت مصالح بافت تاریخی اردبیل95

نمودار 4-2- وضعیت مصالح بافت محله ی عالی قاپو96

نمودار4-3- توزیع سن پاسخگویان98

نمودار 4-4- وضعیت تحصیلی 99

نمودار 4-5- سابقه سكونت در محله عالی قاپو100

نمودار4-6- وضعیت مساکن101

نمودار4-7- وضع فعالیت102

نمودار4-8- وضع سکونت خانوار103

نمودار 4-9- بررسی مهاجرت خانوار در محدوده مطالعاتی104

نمودار 4-10-بررسی علت انتخاب این محله برای سكونت105

نمودار4-11- میزان رضایت از مسکن106

نمودار4-12- میزان رضایت شغلی107

نمودار4-13- میزان رضایت از درآمد108

نمودار4-14- رضایت از خدمات و تسهیلات محله109

نمودار4-15- چگونگی دفع زباله و موارد زائد110

نمودار4-16- حس تعلق و وابستگی به محله111

نمودار4-17- امیدواری به پیشرفت شاخص های رفاه و زندگی در آینده محله خود112

نمودار4-18- میزان خوانا بودن سمیل و نشانه محله(بقعه الله الله بارگاه شیخ صفی)113

نمودار4-19- آیا محله اصالت خود را از لحاظ بافت تاریخی و فرهنگی و اجتماعی حفظ کرده است؟

................................................... 114

نمودار4-20- نظرسنجی درباره تاثیر طرح بهسازی اجرا شده در محله115

نمودار 4-20- بررسی میزان رضایت ساكنان از محله116

نمودار 4-21- بررسی میزان تمایل به ایجاد معاشرت با همسایگان117

نمودار 4-23-بررسی بررسی اقدامات جهت نوسازی120

نمودار 4-22- بررسی میزان تمایل مالكان به نوسازی118

نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل
فهرست نقشه ها

نقشه 1-1- محله بندی بافت تاریخی و محدوده نشان داده شده بافت فرسوده محله ی عالی قاپو14

نقشه 4-1- نظام توزیع فضایی کاربریها در طرح تفصیلی ویژه بافت کهن در محله عالی قاپو91

نقشه 4-3- نظام سطح عملکردی کاربریها در طرح تفصیلی ویژه بافت کهن در محله شیخ صفی94

نقشه 4-2- موقعیت محله شیخ صفی(عالی قاپو) در شهر اردبیل93

نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل
فهرست تصاویر

تصویر1-1- بناهایرها شده و نیمه کاره16

تصویر1-2- ناهمگونی و بی نظمی جداره معبر در اثر عدم تناسب بافت قدیم و جدید17

تصویر2-4- فورمول کوکران جهت محاسبه حجم نمونه20

تصویر شماره2-1- ویژگی بافت های قدیم53

تصویر3-1- طبیعت اردبیل67

تصویر3-2- طبیعت اردبیل68

تصویر 4-1- افزایش تعداد کاربری های تجاری در اثر اجرای طرح بهسازی، ماخذ121

تصویر 4-2- افزایش تعداد کاربری های تجاری در بخش تجاری محله ی عالی قاپو در اثر

اجرای طرح بهسازی121

تصویر 4-3- وجود خرابه های باقی مانده در مرکز محله ی عالی قاپو، ماخذ 122

تصویر4-4- وجود خرابه های باقی مانده در مرکز محله عالی قاپو، 123

تصویر 4-5- عدم جداره سازی مناسب معابر منتهی به بافت تاریخی و منظره نامناسب ایجاد شده توسط

اینگونه جداره ها، 124

تصویر 4-6- عدم تناسب جداره با بافت تاریخی124

تصویر4-7- عدم تناسب جداره با بافت تاریخی125

تصویر 4-8- عدم رعایت عرض معبر و تجاوز ساختمان به داخل معبر126

تصویر4-9- ساخت و سازهای جدید بدون توجه به بافت تاریخی محدوده127

تصویر 5-1- بررسی امتیازدهی زیرشاخص های شاخص کالبدی132

تصویر 5-2- بررسی امتیازدهی زیرشاخص های شاخص اقتصادی132

تصویر 5-3- بررسی امتیازدهی زیرشاخص های شاخص اجتماعی133

تصویر 5-5- بررسی امتیازدهی هر چهار شاخص اصلی باهدفدست یابی به توسعه پایدار 134

تصویر 5-4- بررسی امتیازدهی زیرشاخص های شاخص زیست محیطی134برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir