توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه میزان اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه میزان اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه میزان اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه میزان اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه میزان اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهانبود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل تمام دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع راهنمایی شهر اصفهان و نمونه یانتخابی شامل 100 نفر دانش آموز که 50 نفر از آنها دانش آموز پسرو 50 نفر دانش آموز دختر بودند که به روش نمونه گیریدر دسترس انتخاب گردیدند. جهت مقایسه میزان اضطراب اجتماعی دانش آموزان مذکور، از پرسشنامه هراس اجتماعی کانورو همکاران (2000) استفاده شد. در این طرح پژوهشی که توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی با استفاده از روش استودنت در نرم افزار انجام شد.در پایان یافته نشان دادکه سطح معناداری بین میزاناضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد به طوریکه سطح معناداری 0.64 گزارششد.همچنین در ارتباط با مولفه های اضطراب اجتماعی (ترس،اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک) در بین دو گروه دانش آموزاندختر و پسر تفاوت معنادارای مشاهده نشد، به طوریکه سطح معناداری بین میزان ترس اجتماعی در دانش آموزان دختر وپسر، 0.71؛ بین میزان اجتناب اجتماعی در دو گروه 0.75 و بین میزان ناراحتی فیزیولوژیک بین دو گروه 0.088 گزارش شد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir