توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 آشنایی با حریق ساختمان دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با حریق ساختمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه آشنایی با حریق ساختمان

1- ایمنی از حریق در ساختمان

1.1كلیات

1-2- اهمیت و ارزش آیین نامه های محافظت در برابر حریق

1-4- تنظیم مقررا ت مناسب و معمول و كوشش برای پیشبرد آنها

1-قدرت حریق و مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزی

2-1 كلیات

2-3-1-عوامل به وجود آورنده آتش و راههای مختلف خاموش كردن و جلوگیری از آتش سوزی

2-3-2- عملكرد آتش در یك فضای محدود

2-3-3- كنترل هوا و مقدار بار سوخت

2-3-4- كنترل حرارت و تحمل انسان در مقابل گرما

2-3-5 راههای انتقال حرارت

2-3-7 سهولت نسبی آتشگیری مواد سوختنی

2-3-8- مراحل احتراق

2-3-13 گازهای سمی حاصل از حریق

4-هدفهای اصولی محافظت در برابر حریق

4-1 كلیات

4-2 ایمنی ساكنان ساختمان

4-3 – ایمنی مأموران نجات و آتش نشانی- حفظ ساختمان و محتویات آن

5- عوامل موثر در گسترش حریق در فضاهای داخلی

5-1 كلیات

5-2 محافظت تنوره های ساختمان

5-3 دیوارهای حریق

5-6 نازك كاریهای داخلی ساختمان

5-12 طبقات زیرین و زیر زمینها

5-13 ساختمانهای بدون پنجره

6- جلوگیری از سرایت حریق به بناهای مجاور و محافظت در برابر حریقهای برخوردی

6-1 كلیات

6-2 حریقهای برخوردی

6-3 عوامل موثر در شدت برخورد

6-4 تعیین فاصله مناسب لازم بین دو ساختمان

6-5 تدابیر كلی محافظت در برابر حریقهای برخوردی

7- دسته بندی بناها از لحاظ ساختار و مقاومت در برابر حریق

7-1 كلیات

7-2 دسته بندی ساختارها با توجه به ویژگیهای معماری در ایران

7-2-2. ساختار نوع 1تیپ 2-تیپ بناهای مقاوم حریق

7-2-3 ساختار نوع 2- بناهای غیر قابل احتراق

7-3 ضوابط و مشخصات محافظت در برابر حریق از لحاظ ساختار

9- ایمنی جان افراد در برابر حریق

9-1 كلیات

9-2. ارزیابی مقدار خطرات و تشخیص و تعیین اقدامات مورد نیاز

9-4. طبیعت حریق در ساختمان

9-4-3 چگونگی گسترش آتش و دود

9-5. تدابیر كلی دستیابی به ایمنی جان

 

 

مقدمه

ایمنی از حریق در ساختمان به كمك تحقیق، طراحی و مدیریت می گردد. دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته های گوناگون است. علاوه بر علوم فنی و تجربی در صنعت و ساختمان، از علوم اداری، روان شناسی، جامعه شناسی و دانشهای مشابه نیز استفاده می شود كه هر یك به نحوی و اندازه ای در آن سهیم هستند. برای دستیابی به ایمنی از حریق از سه راه می توان اقدام كرد.
-    شناخت علل به وجود آمدن حریق و كوشش برای جلوگیری از بروز آن.
-     شناسایی دلایل رشد و گسترش حریق و كوشش برای مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن.
-     یادگیری اداره كردن حریق و كوشش برای كنترل و خاموش نمودن آتش سوزی.
 در عمل، با علم و آگاهی به اینكه حریقها چگونه بروز می كنند، چطور گسترش می یابند و به چه نحو می توان آنها را كنترل و خاموش نمود. از طریق انجام برنامه هایی جداگانه برای فراهم نمودن ایمنی اقدام می شود.
الف) تدوین و اجرای استاندارد ها و آیین نامه های پیشگیری از بروز حریق این گروه برنامه ریزیها شامل تمام ملزومات و اقداماتی است كه به نحوی موجبات آتش سوزی و بروز حریق را از میان بردارند. فعالیتهایی مانند كوششهای تحقیقاتی و تعلیماتی پیرامون مسائل جگوناگون آتش گیری و آتش سوزی، تهیه و تنظیم و آموزش توصیه ها و پیشگیرها، توسعه روشهای اداری و خدمات اداری و خدمات ایمنی و به طور كلی تمام اقداماتی كه در مجموع به خاطر روبه رو نشدن با آتش سوزی به كار می روند، از این زمره اند. این گروه فعالیتها معمولاً در مراكزی مانند دانشگاهها آزمایشگاههای آتش و حریق شناسی، سازمانهای پژوهشهای علمی و صنعتی، موسسه های تحقیقاتی و تهیه استاندارد و گاهی شركتهای بیمه آتش سوزی انجام می گیرد. این اقدامات همگی زیز عنوان ممانعت از حریق نام برده می شوند.
ب) تدوین و اجرای استانداردها و آیین ناممه های ساختمانی محافظت در برابر حریق به طور كلی، این كوششها به منظور فراهم نمودن شرایطی از پیش بررسی، تدارك و طرح می شوند تا در صورت وقوع حریق، تلفات و زیانهای جانی و مالی ناشی از آتش سوزی به كمترین مقدار برسد. این طرز عمل كه در حقیقت نوعی مواجه شدن با حریق به شكل ساكن و غیر عامل است، در جهت محافظت مواجه شونده ها ( اعم از انسان، ساختمان و غیره) و همچنین كنترل و جلوگیری از رشد، گسترش و ادامه آتش سوزی به كار گرفته می شود. این دور اندیشیها در قلمرو و موضوع فعالیت موسسه های تحقیقاتی ممانعت از حریق نیست و بیشتر در حوزه فعالیت سازمانهایی است كه بر صنعت ساختمان و ساخت نظارت دارند. اصطلاح محافظت در برابر حریق  در اینجا مترادف با افزایش ایمنی، قابلیت، استعداد، تأثیر پذیری و مقدار مقاومت مواجه شونده در برابر آتش سوزی و گسترش حریق به كار می رود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir