توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پری بیوتیک و پرو بیوتیک (پروتکسین، پریمالاک، بیومین ایمبو، فرمکتو و ای مکس) بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی سویه رأس 30 دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پری بیوتیک و پرو بیوتیک (پروتکسین، پریمالاک، بیومین ایمبو، فرمکتو و ای مکس) بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی سویه رأس 30  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پری بیوتیک و پرو بیوتیک (پروتکسین، پریمالاک، بیومین ایمبو، فرمکتو و ای مکس) بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی سویه رأس 30،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پری بیوتیک و پرو بیوتیک (پروتکسین، پریمالاک، بیومین ایمبو، فرمکتو و ای مکس) بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی سویه رأس 30 :تعداد صفحات:5
چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پری بیوتیک و پرو بیوتیک (پروتکسین، پریمالاک، بیومین ایمبو، فرمکتو و ای مکس) بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی سویه رأس 308 انجام شد. تیمارها شامل شاهد، پروتکسین x فرمکتو، پری مالاک x فرمکتو، بیومین x فرمکتو، پروتکسین x ای مگس، پری مالاک x ای مکس و بیومین x ای مکس بودند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار که در هر تکرار 15 جوجه که در مجموع 315 قطعه جوجه به مدت 6 هفته انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از اندازه گیری فراسنجه های خونی سرم خون در 21 روزگی (برحسب میلی گرم در لیتر)، اختلاف آماری معنی داری بین تیمارها از لحاظ میران کلسترول، گلوکز، LDL, HDL و تری گلیسرید مشاهده نشد. نتایج حاصل از فراسنجه های خونی در 42 روزگی(برحسب میلی گرم در لیتر)، نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین تیمارها از لحاظ میزان LDL وجود دات (p<0/05). تیمار شاهد دارای بیشترین میزان LDL (38/66) و تیمار پری مالاک x فرمکتو دارای کمترین میزان (LDL (21 بودند. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در جیره غذایی جوجه گوشتی بر میزان فراسنجه های سرم خون موثر بوده است و می توانند به عنوان مکمل های غذایی میکروبی در جیره غذایی جوجه های گوشتی در جهت بهبود وضعیت سلامت پرنده و در نهایت سلامتی مصرف کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir