توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تاثیر ساختار شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی بر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر ساختار شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی بر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر ساختار شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی بر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر ساختار شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی بر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف اصلی شرکتها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر، ساختار سرمایه میباشد که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. هدف اصلی این تحقیق،بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. به منظور دسترسی به هدف بالا یک دوره 6 ساله ( 1388- 1393 ) در نظر گرفته شد،که نهایتاً 90 شرکت ازشرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در این مطالعه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی بوده و روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در این تحقیق " دادههای تلفیقی" است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که رابطه منفی و معنیداری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. وجود رابطه معنیدار بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت موجب کاهش هزینههای نمایندگی می-شود و این در حالی است که سرمایه گذاران نهادی نقش قابل ملاحظهای در انتقال اطلاعات دارند و ارزش شرکترا تحت تأثیر قرار میدهند. با استفاده از نتایج حاصله، گرچه هنوز مشخص نیست که ساختار سرمایه موجد ساختار مالکیت است یا برعکس، ولی به نظر می رسد که لازم است سرمایه گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختارسرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیمگیری نسبت به سرمایه گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار دهند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir