توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقش مهارتهای مدیریتی در پیشبینی رفتار شهروندسازمانی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش مهارتهای مدیریتی در پیشبینی رفتار شهروندسازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش مهارتهای مدیریتی در پیشبینی رفتار شهروندسازمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نقش مهارتهای مدیریتی در پیشبینی رفتار شهروندسازمانی :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی نقش مهارت های مدیریتی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی شهرستان استهبان بود.روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 250 نفر از کارکنانرسمی و قراردادی سازمان های دولتی شهرستان استهبان بودند که به صورت تصادفی طبقه ای از بین کلیه کارکنان سازمان های دولتی این شهرستان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های مهارت های مدیریتی میرشجاع ( 1385 )و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران( 1990 ) بودکه پس از تعیین روایی و پایایی به کار گرفته شدند . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین مهارت های انسانی مدیران و نیز. بین مهارت های ادراکی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد .این دومتغیر 16 .....درصد واریانس متغیر ملاک راتبیین می کنند ولی مهارتهای فنی مدیران نقشی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی نشان نداد

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir