توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی عنصر مادی ضرب و جرح عمدی دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عنصر مادی ضرب و جرح عمدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبحث اول – ضرب و جرح عمدی 15

فصل اول – ارکان و عناصر تشکیل دهنده ضرب و جرح عمدی 

بخش اول – رکن قانونی ضرب و جرح عمدی 17

الف- تعریف ضرب 18 

ب- تعریف جرح 18

ج- موارد قانونی ضرب و جرح 19 

د- مفهوم جزایی ضرب 21

هـ- مفهوم جرایی جرح 22

بخش دوم – رکن مادی ضرب و جرح 

الف- وجود شخص مجنی علیه 25

ب- ایراد صدمه 27 

ج- وسیله ارتکاب 27

د- عناصر اختصاصی جرم جرح یا قطع عضو عمدی 28

1- عنصر هادی جرم و اجزای آن 28 

1-1- شخصیت انسانی مجنی علیه 28 

1-2- ایراد صدمه به صورت قطع یا جرح عضو 29

فصل دوم – شرایط قصاص و نحوه اجرای مجازات ضرب و جرح عمدی 30

بخش اول – شرایط قصاص عضو  

الف- شرایط مشترک بین قصاص نفس و عضو 32 

بخش دوم – نحوه اجرای قصاص عضو 33

الف- تأخیر در قصاص جایز نیست 34 

ب- قصاص مرتکب در صورتی که بیش از اندازه جرح، قصاص می کند 35 

ج- برطرف کردن موانع جهت اجرای قصاص 36

د- زمان اجرای قصاص عضو 36

هـ- شرایط مربوط به اجرای قصاص عضو 37

و- شرایط مربوط به اجرای قصاص عضو 39 

1- در اجرای قصاص عضو تأخیر جایز نیست 39

2- موانع استیفای قصاص باید برطرف گردد 39

3-زمان اجرای قصاص عضو.40

نتیجه گیری 41

فهرست منابع و مأخذ 42

 

چکیده 

در این تحقیق به بررسی ارکان و عناصر مادی ضرب و جرم عمد پرداخته و در این راه ضمن استناد به مواد قانونی در مباحث خود از نظریات و فتاوی حقوقدانان اسلامی که منبع اصلی قانونگذار در تعیین این جرم بوده است سود خواهیم جست و مضافاً این که شرایط قصاص موضوع مذکور را بیان خواهیم کرد. 

در فصل اول این تحقیق به ارکان و عناصر تشکیل دهنده ضرب و جرم عمد پرداخته و به طور کلی با سؤالاتی برخورد می کنیم: 

1- جرم چیست؟

2-موارد قانونی ضرب و جرح چیست؟

3-مجنی علیه شامل شخص انسان است یا حیوانات را شامل می شود؟

4-مجنی علیه باید زنده باشد یا مردگان را نیز شامل می شود؟

در فصل دوم به بحث شرایط قصاص و نحوه اجرای مجازات پرداخته و این که

1-زمان اجرای قصاص چه زمانی است؟

2-آیا تاخیر در قصاص جایز است؟

قسمت اول :رکن مادی جنایت عمدی

چکیده:

تکوین رکن مادی جنایت عمد متوقف بر وجود عناصر و شرایطی است که با توجه به تعریف این جرم می توان آنها را در چهار زیر مورد بررسی قرار داد:

1- شخصیت موضوع جنایت

2- فعل صالح در ایجاد جنایت

3- وقوع نتیجه

4- رابطه استناد

گفتار اول – شخص موضوع جنایت: 

موضوع جنایت علیه تمامیت جسمانی، انسان است. بدیهی است این گونه جرایم تنها در خصوص انسان مطرح بود، کشتن حیوانات را شامل نمی شود، هرچند اتلاف آن ها موجب ضمان می گردد. 

مبحث اول – وجود شخص زنده 

قتل را سلب حیات از دیگری تعریف کرده اند، بنابراین وجود فردی ذی روح از عاصر ضروری و لازم در تحقیق جرم قتل است، تا موضوع جنایت واقع شده صدمات جانی متوجه حیات وی گردد، چنان که در جنایات مادون نفس نیز زنده بودن مجنی علیه شرایط شده است. 

ویژگی ها و خصوصیات بزه دید، مؤثر در موضوع نبوده، مجنی علیه در هر موقعیت جسمی و حالات روحی که قرار داشته باشد، صدمه بر وی با حصول شرایط لازم جنایت عمد تلقی می گردد. بنابراین کشتن فردی که از نظر جسمی دارای نواقص و عیوب هر گروه های زیر مورد بررسی قرار داد: 

1- جنایت عمد 2- شبه عمد 3- خطایی محض 4- در حکم شبه عمد 5- در حکم خطایی محض. این تقسیم بندی در قانون مجازات اسلامی نیز منعکس بوده و قانونگذار به طور صریح و در مواردی ضمن مواد مربوطه آن را پذیرفته است. 

گفتار دوم – تعریف جنایات عمدی 

مبحث اول: تعریف جنایات عمدی در قانون مجازات اسلامی 

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار ار ارائه تعریفی جامعه و مانع از قتل عمد خودداری کرده است، این رویه نه فقط در خصوص قتل بلکه در مورد بسیاری از جرایم دنبال شده است. 

 

فهرست منابع و مأخذ: 

1- دکتر شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد انتشارات ژوبین، چاپ هفتم 1382 

2- صالح ولیدی، محمد، حقوق و جزای اختصاصی (جلد دوم)، چایخانه سپهر تهران، چاپ ششم 1380. 

3- دکتر صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص (جلد اول) – چاپ هشتم 1384. 

4- دکتر گلدوزیان، ایرج – حقوق جزای عمومی ایران (جلد اول)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – چاپ هشتم 1384. 

5- دکتر گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی. انتشارات انیشتن، چاپ دوم. 1373. 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir