توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 دانشگاه وصنعت درتحقق، تحقیق وتوسعه همگام با توسعه ملی دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانشگاه وصنعت درتحقق، تحقیق وتوسعه همگام با توسعه ملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانشگاه وصنعت درتحقق، تحقیق وتوسعه همگام با توسعه ملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانشگاه وصنعت درتحقق، تحقیق وتوسعه همگام با توسعه ملی :


تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی ازعوامل مؤثر وشاخص های تاثیرگذار درمسیر توسعه ملی، بویژه توسعه کشورهایی که گام های ابتدایی این مسیرراطی می نمایند مسئله پژوهش درنظام آموزش عالی کشورها وسایربخش ها می باشد. درخصوص اهمیت این موضوع می توان اشاره نمود کشورهایی که مسیرتوسعه یافتگی راباشتاب ورشدفزاینده ای طی نموده اند، محوری بودن مسئله پژوهش، تحقیق وتوسعه راسرلوحه برنامه های استراتژیک خودقرارداده وتلاش های بسیاری به منظور نیل به این هدف مهم انجام داده اند. عوامل بسیاری ازجمله: بودجه پژوهشی تخصیص یافته به مراکز وموسسات پژوهشی وتحقیقاتی، سهم مشارکت بخش های دولتی وخصوصی در هزینه کرد برای تحقیق وتوسعه، تعداد پژوهشگر نسبت به تعداد کل جمعیت کشورو... برنوآوری وشکوفایی روند تحقیق وتوسعه تاثیرگذار می باشند. درخصوص اهمیت پژوهش، تحقیق وتوسعه قابل ذکراست درلایحه بودجه سال 89 کل کشور و درراستای سندچشم انداز بیست ساله، وهمچنین برنامه پنجم ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب اسلامی واحکام برنامه مزبور توجه خاصی به پژوهش و فناوری شده است. ازاینرو ضرورت واهمیت این موضوع درصنایع کشورماآنگونه که بدان تاکیدشده است و بایددرخورتوجه و بهره برداری لازم باشدمورد عنایت واقع نشده است. حضورمحدود واحدهای تحقیق وتوسعه درصنایع دلیلی براین ادعاست. درصورتی که با تامین اعتبار موردنیاز پژوهش وفناوری درکشورمی توان باسرمایه گذاری دراین بخش طی یک دوره کوتاه مدت به خروجی های مناسب با این بخش دست یافت. این موضوع دردانشگاه ها درزمینه تولیدات علمی باتوجه به پیشینه وسوابق موجود درمقایسه باکشورهای منطقه برای ایران دارای رشد چشمگیری می باشد. ضمن اینکه برنامه ریزی برای رسیدن به رتبه برترازحال حاضر برای کشورایران ومحققان آن به شرط تدوین استراتژی های راهبردی، همراه با مدیریت کارآمد به منظور رسیدن به این موفقیت ودرنهایت تبدیل شدن به چهره ی علمی کشوردرمنطقه امری است که دست یافتنی می باشد. دراین مقاله سعی داریم به تبیین پژوهش، تحقیق وتوسعه ومسائل مرتبط باآن پرداخته، اهمیت مباحث مرتبط، تمایزها وچالش های موجود راتشریح و به معرفی الگوهای موثر سایرکشورها که مسیر پرتلاطم پژوهش، تحقیق وتوسعه رابا موفقیت طی نموده اند بپردازیم وپس ازتحلیل مباحث به نتایج وکارکردهای ارزشمندی دست یابیم.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir