توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اندازه گیری تجربی و تئوری قطر ذرات سرامیکی ZnWO4 سنتز شده واهمیت ابعاد ذرات در روابط تئوری دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اندازه گیری تجربی و تئوری قطر ذرات سرامیکی ZnWO4 سنتز شده واهمیت ابعاد ذرات در روابط تئوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اندازه گیری تجربی و تئوری قطر ذرات سرامیکی ZnWO4 سنتز شده واهمیت ابعاد ذرات در روابط تئوری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اندازه گیری تجربی و تئوری قطر ذرات سرامیکی ZnWO4 سنتز شده واهمیت ابعاد ذرات در روابط تئوری :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

اندازه یا میانگین قطر دانهها در یک نمونه چند بلوری )پلی کریستالی 4( از مشخصههای مهم ریزساختاری به شمار میآیند. در این گزارش روشهای پراش پرتوایکسXRD میکروسکوپ الکترون روبشیSEM و ایدکسEDX به ترتیب برای پی بردن به تشکیل فازمورفولوژی و آنالیز عنصری پودر سنتز شدهی زینک تنگستاتZnWO4استفاده شدند. نتایج آنالیزهایEDX و SEM ،XRDبه ترتیب تک فاز بودن، نانو بودن ابعاد ذرات و خلوص بالای پودرZnWO4را تائید کردند. اندازهی متوسط دانههای پودر نانو پلی کریستال سرامیکی زینگ تنگستات بهصورت تئوری به کمک روابط موجود از روی طیفXRD و به کمک نرمافزارOriginPro به دست آمدند و با مقدار بهدستآمده از آنالیزSEM مقایسه شد، مزایا وبرتری هرکدام از این روشها بحث شد و درنتیجه نشان داده شد که رابطهی بسط لگاریتمی شرر برای متوسط اندازهی دانه ارجح میباشد، همچنین نشان دادهشده موقع استفاده از رابطهی شرر بهتر است مقدار آن بهصورت میانگینگیری روی چندین پیک از طیفXRD ارائه شود. سرانجام به کمک یک رابطهی ریاضی )ارتباط دمای ذوب با اندازهی ذرات( نشان داده شد که موقع استفاده از یک رابطهی تئوری برای تعیین اندازهی ذرات یا اثبات یک رابطه برای این کار بهتر است که حوزهی کاری ازنظر نانو یا میکرو بودن ذرات مشخص شود

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir