توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بهره وری آسیایی در شرکت گاز شهرستان شیراز دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بهره وری آسیایی در شرکت گاز شهرستان شیراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بهره وری آسیایی در شرکت گاز شهرستان شیراز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بهره وری آسیایی در شرکت گاز شهرستان شیراز :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بهره وری آسیایی در شرکت گاز شهرستان شیراز انجام شده است این تحقیق براساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی از شاخه میدانی پیمایشی به شمار می آید و جامعه آماری پژوهش را 273 نفر کل کارکنان شرکت گاز شهرستان شیراز شامل مدیری سرپرست میانی، رییس اجرایی کارشناس که بیش از شش ماه سابقه خدمت دارند تشکیل می دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 190 نفر زا آنها به عنوان نمونه انتخاب شد این تحقیق در سال 1395-1394 در چارچوب یک طرح پژوهشی انجام شده است جهت سنجش پایایی ابزار اندازه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بااستفده از نرمافراز آماری spss نسخه 23 و اکسل صورت گرفته است یافته ها تحقیق نشان می دهد که شرکت گاز شهرستان شیراز از لحاظ بلوغ سازمانی در مرحله آغازین قرار دارد و نتایج مدیریت دانش در وضعیت نامطلوب می باشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir