توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 کارآموزی ایران خودرو دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی ایران خودرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست  
تاریخچه تأسیس ایران خودرو    1
شركت خودروسازان    3
سیستم مالی شركت ایران خودرو    7
اداره رسیدگی اسناد    9
اداره حقوق و مزایا    9
اداره حسابداری خریدهای خارجی    10
اداره حسابداری اموال    10
حسن انجام كار    15
اوراق بهادار جاری    16
اداره پرداخت    17
بودجه سفارش كار    19
اداره كل فروش     20
اداره كل حسادباری عمومی    21
قراردادهای ایران خودرو    24
اداره اموال و پروژه ها    26
نوشتن معین و تفصیل    29
پیمانكاری پروژه های ایران خودرو    34
نتیجه گیری    39
 
تاریخچه تأسیس ایران خودرو
شركت سهامی عام كارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تاسیس كارخانجات اتوبوس سازی و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمایه اولیه یك صد میلیون ریال و تعداد یكهزار سهم یك هزار ریالی به ثبت رسید و از مهرماه 1342 عملاً فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز كرد.
آمار تولید محصولات ایران خودرو از بدو تأسیس تا پایان سال 1376

بر اساس اساسنامه شركت كه در تاریخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید، سرمایه شركت از مبلغ دو هزار میلیون ریال برآورد شد كه این مبلغ تا سال 1357 به بیش از 13 میلیارد ریال افزایش یافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمایه شركت ایران خودرو از 13 میلیارد و 440 میلیون ریال به مبلغ 15 میلیارد و 680 میلیون ریال منقسم به 15 میلیون و 680 هزار ریال سهم یك هزار ریالی افزایش یافت.
ایران خودرو از اولین شركتهایی بود كه قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی را به نحو كامل اجرا كرد و 49 درصد سهام آن به كاركنان و مردم واگذار گردید. این شركت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سهام 16/4/1358 ش.رای انقلاب اسلامی اعتبار نوع صنعت، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هیئت وزیران، سهام شركت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پوشش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به كار خود ادامه داد. شركت سهامی عام كارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سوی هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 27/2/1362 به نام شركت ایران خودرو «سهامی عام» تغییر نام یافت.
در تاریخ 20/11/1370 طبق مصوبه ای از سوی هیئت دولت اسامی و شرایط شركتهایی كه می توانستند به بورس بروند تعیین شد و ایران خودرو اولین شركت خودروسازی بود كه توانست خود را با بازار بورس تطبیق دهد. بر اساس اعلام سازمانی مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شركت بالغ بر 57 میلیارد ریال و تعداد سهام 57 میلیون سهم نیز بوده است و كل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

شركت خودروسازان:
شركت خودروسازان ایران با نام شركتهای كنسرسیوم كارخانجات صنعتی اتوبوس سازان ایران در تاریخ 1/10/1343 تاسیس گردید و بر اساس تصمیم مجمع عمومی در اسفند 1351 نام و نوع شركت به ترتیب به شركت صنعتی خودروسازان ایران و شركت سهامی خاص تغییر یافته و هدف از تأسیس این شركت ایجاد كارخانه اتوبوس سازی واردات و تهیه مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد احتیاج و قطعات متحركه و شاسی و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، مینی بوس، میكروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور تولیدی و صنعتی مربوط به آن و معادلات مجاز این امور بوده است.
سرمایه اولیه شركت به موجب مدارك موجود بالغ بر 60 میلیون ریال منقسم به سهم عادی ده هزار ریالی بوده و تغییرات بعدی افزایش سرمایه به ترتیب از 60 میلیون ریال به 100 میلیون ریال و بعد به 200 میلیون ریال و آخرین افزایش سرمایه از 200 میلیون ریال به 400 میلیون ریال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت 25% از سهام این شركت به شركت ایویكو (فیات ایتالیا) واگذار شد تا از تكنولوژی آن شركت در كار بهره برداری از كارخانه استفاده شود.
تولید كامیونت در این كارخانه در تمام طول 20 سال گذشته در سطح پایین ادامه داشت و پس از یك دوره سه ساله سالهای 1361، تا 1363 از سال 1364 دوباره به توقف كشیده شد تولید مینی بوس آن نیز دچار یك فراز و نشیب بوده است. در نهایت از سال 1372 تنها به تولید مینی بوس ایویكو روی آورده است كه در ابتدا از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار بوده ولی در سال 1374 به حد نصاب 193 دستگاه رسیده است.
تولید شركت خودروسازان در سال های 1356 تا 1374
سال    مینی بوس    كامیونت    مینی بوس ایویكو
1356    297    -    -
1357    148    -    -
1358    105    -    -
1359    80    -    -
1360    474    -    -
1361    616    -    -
1362    1257    -    -
1363    1520    -    -
1364    1734    -    -
1365    872    -    -
1366    246    -    -
1367    576    -    -
1368    1132    -    -
1369    2456    -    -
1370    1251    -    -
1371    -    -    -
1372    -    -    960
1373    -    -    892
1374    -    -    193

تولید شركت خودروسازان طی سال های 1356 تا 1367
نام محصولات    1356    1357    1358    1359    1360    1361    1362    1363    1364    1365    1366    1367
مینی بوس فیات    297    148    105    80    474    616    1275    1520    1734    877    646    657
شاسی مینی بوس    0    0    0    0    28    414    1538    1178    871    0    0    0
كامیونت     49    35    110    252    -    -    -    -    -    -    -    -

«سیستم مالی شركت ایران خودرو»
اداره رسیدگی اسناد
        ادره دفترداری
اداره كل حسابداری عمومی              اداره اموال و پروژه ها
اداره حسابداری خرید خارج
اداره حقوق و مزایا

اداره دریافت
اداره كل خزانه داری                اداره پرداخت
اداره رسیدگی و دفترداری

اداره بودجه
اداره كل بودجه                اداره گزارشات
اداره بودجه سفارشكار

اداره آمار اطلاعات
اداره كل تمركز هماهنگی حسابها         اداره تمركز

اداره حسابرسی صنفی
اداره كل حسابداری صنعتی            اداره هزینه یابی
اداره حسابداری انبار
اداره سفارش كار هزینه ای

اداره كل فروش
                         حسابداری
                        خزانه داری
معاونت مالی 6 اداره كل دارد            بودجه
                        تمركز هماهنگی حسابها
                        اداره كل صنفی
                        اداره فروش
 
حسابداری عمومی 5 اداره دارد: اداره رسیدگی به اسناد 2- اداره دفترداری و صدور اسناد 3- اداره حقوق و مزایا 4- اداره خریدهای خارج 5- اداره اموال
اداره رسیدگی اسناد:
كلیه اسناد و مداركی كه می بایست پرداخت شود به ادارات رسیدگی كننده حسابداری عمومی مانند اداره رسیدگی اسناد، حسابداری خرید خارج و حقوق و مزایا ارسال می گردد. اداره رسیدگی اسناد حسابداری عمومی پس از بررسی اسناد رسیده تشخیص می دهد كه اسناد فوق می بایست به صورت یك سند حسابداری به اداره دفتر داری صدور اسناد ارسال شود و می بایست برروی اسناد فوق سند پرداخت صادر شود و بررسی چنین مواردی به عهده اداره رسیدگی اسناد می باشد.
اداره حقوق و مزایا:
كلیه مبالغ مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی و مواد مربوط به وام های پرداختی به پرسنل و یا هرگونه دریافت و پرداختی كه در رابطه با پرسنل توسط این اداره انجام می گیرد كه موارد فوق در نهایت به اداره دفتر داری صدور اسناد ارسال می گردد.
 
اداره حسابداری خریدهای خارجی:
كلیه مواردی كه در رابطه با خریدهای خارجی می باشد اعم از ثبت هزینه ها، اعتبارات اسنادی، مبالغ ارزی خریدها، قیمت تمام شده اجناس خریداری شده و موارد مربوط به حملهای خارج و بیمه نامه های مربوط توسط این افراد در اداره، محاسبه و به صورت سندهای روزنامه به اداره دفترداری صدور اسناد جهت ثبت در حسابهای مربوطه ارسال می گردد.
اداره حسابداری اموال:
همانطور كه از اسمش پیداست مسئولیت ثبت و نگهداری حسابهای دارایی و اموال شركت می باشد مسئولیت گرفتن استهلاك جهت دارایی ها و همچنین پروژه ها و سفارش كارهای در جریان به عهده این اداره می باشد. پس از تنظیم اسناد كه به صورتی دستی با كامپیوتری می باشد، جهت ثبت در حسابهای مربوط به اداره دفترداری صدور اسناد ارسال می گردد.
اداره دفتر داری و صدور اسناد:
همانطور كه توضیح داده شد كلیه اسناد و مدارك جهت تشخیص حساب و تهیه روزنامه ها و ثبت در دفاتر قانونی و گرفتن ترازهای ماهیانه و موارد دیگر به اداره دفترداری ارسال می گردد كه در ذیل به آن اشاره شده است این اداره شامل 4 بخش می باشد:
1-    بخش تهیه اسناد روزنامه
2-    بخش نوشتن اسناد تفصیل
3-    بخش تهیه صورت مغایرت با شركت های تابعه
4-    بخش تهیه صورت مغایرت با شركت متفرقه
بخش بررسی ترازهای تفصیلی و معین (بخش ثبت دفاتر قانونی) كلیه اسنادی كه از ادارات رسیدگی كننده به ادارات دفترداری ارسال می گردد پس از تشخیص حساب توسط معین نویسان به صورت اسناد روزنامه تهیه گردیده و پس از كنترل اسناد و و تصویب اداره جهت پانچ در سیستم معین به پانچیست داده می شود و همچنین كلیه اسناد پرداختها اعم از نقدی و چك پس از ارسال به اداره دفترداری جهت تشخیص حساب و نهایتاً تفكیك اسناد جهت صدور چك به اداره كل خزانه داری ارسال می شود.
اسناد پرداخت پس از تشخیص حساب جهت پانچ در سیستم خزانه داری كه یك سیستم جدا از سیستم معین می باشد پانج شده و از اسناد فوق ریز اسناد و خلاصه اسناد تهیه می گردد تا در سیستم حسابهای معین ثبت گردد.
كلیه اسناد به همین شكل روزانه به صورت یك فهرست در سیستم معین پانچ و اسناد به صورت كامپیوتری توسط سیستم خدمات ماشینی درسال می گردد و 2 بار در ماه و هر 15 روز یكبار.
گزارشات جهت ثبت در دفاتر قانونی از قسمت خدمات ماشینی ارسال شده كه مبنای دفاتر می باشد در پایان هر ماه نیز از ترازهای ماهانه آزمایشی جهت ارائه به ادارات مربوطه و همچنین كنترل حسابها از قسمت خدمات ماشینی ارسال می شود.
كلیه اسناد روزنامه در اختیار تفصیل نویسان قرار گرفته تا حسابهای معینی كه دارای تفصیل می باشد توسط هر گروه از تفصیل نویسان در اسناد تفصیلی ثبت و در اختیار پانچیست مربوطه قرار داده می شود تا در سیستم تفصیلی ثبت گردد و ماهانه تراز تفصیلی جهت اداره تهیه گردیده و پس از بررسی جهت ارائه به مدیریت شركت ارسال می شود بخش دیگری از اداره عهده دارد ثبت دفاتر قانونی كل و روزنامه می باشد و در 15 روز یكبار طبق گزارشات قسمت خدمات ماشینی شركت دفاتر روزنامه و كل قانون را ثبت می نمایند.
بخش دیگر از اداره مربوط به قسمت تهیه صورت مغایرت و رفع مغایرت های اختصاصی با شركت های تابعه می باشد شركت های تابعه شركت هایی است كه پس از 50% تا 100% سهام شركت های فوق مربوط به شركت مادر است (ایران خودرو).
تنظیم صورت مغایرت های فوق در تنظیم صورتهایی تلفیقی بسیار مؤثر هستند و در این گره 4 نفر از پرسنل به صورت مستمر مشغول تهیه مغایرت و ارسال صورت حسابها جهت شركت های تابعه برای رفع مغایرت های موجود می باشد.
بخش دیگر از اداره مسئولیت مغایرت با شركت هایی غیر از شركت های تابعه را به عهده دارند كه شامل كلیه شركت های متفرقه می باشد كه با ارسال صورتحساب و یا مراجعه حضوری به شركت های فوق جهت تهیه صورت مغایرت و رفع مغایرت اختصاصی اقدام می كنند.
جهت مشخص شدن حسابهای اوراق مشاركت كه توسط شركت به فروش رفته است در سرفصلهای جداگانه ای نگهداری شده و اسناد مربوطه توسط یك نفر تنظیم و اسناد فوق و فهرستی از اسناد مربوطه جهت ثبت در دفاتر اوراق مشاركت كه در اداره ی كل خزانه داری نگهداری می گرددبه آن اداره كل ارسال می شود تا موارد مفتوح و هزینه های اوراق مشاركت مشخصاً جهت بانك مركزی و یا حسابرسان مستقل مشخص و معین می شوند.

353132 ح انتظامی اوراق مشاركت 206
                                       
353147 كنترل ح انتظامی اوراق مشاركت
این دو حساب چون در 353 ثبت می گردد مانده ندارد و فقط از نظر آماری مورد استفاده قرار می گیرد برای بدست آوردن اطلاعات ریالی باید به حسابداری اموال مراجعه كرد.

                    اداره دریافت
اداره خزانه داری كل            اداره پرداخت
                    اداره رسیدگی و دفترداری
در قسمت اداره خزانه داری كل تمامی دریافت ها و پرداخت صورت می گیرد و همچنین كارهای مربوط به اوراق بهادار كه توسط این اداره صورت می گیرد و تمامی چك های مربوط به هزینه و برداشت توسط این اداره صادر می گردد.
•    در اداره خزانه داری كل دریافت اوراق بهادار به دو صورت است:
1-    اوراق بهادار تضمینی
2-    اوراق بهادار جاری

•    اوراق بهادار تضمینی خود به دو دسته تقسیم می شود:
1-    حسن انجام كار
2-    تضمین پس پرداخت
حسن انجام كار:
شركت ایران خودرو با شركتی دیگر قرارداد می بندد كه یك كار را تحویل شركت ایران خودرو دهد مانند قرارداد ایران خودرو با شركت ساپكو در زمینه نصب تجهیزات مثل روبات.
با توجه به این كه ایران خودرو این نصب تجهیزات را در مناقصه گذاشته و شركت ساپكو در این مناقصه برنده شده است شركت ایران خودرو از شركت ساپكو یك چك به عنوان حسن انجام كار می گیرد كه در هنگام كار اگر مشكلی به وجود آمد چك را به اجرا بگذارد و اگر در پایان كار مشكلی به وجود نیامده باشد و همه چیز طبق قرار داد عمل شده باشد این چك به شركت ساپكو مسترد خواهد شد.
3-    تضمین پس پرداخت ها:
تسهیلاتی كه شركت ایران خودرو به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از شركت پرداخت می كند در قبالش چك تضمین می گیرد كه ثبت آن به صورت زیر می خورد
حساب انتظامی ***
    طرف حسابهای انتظامی ***
حساب انتظامی شامل اسناد تضمینی بابت حسن انجام كار با پیش پرداخت می باشد.
            معین (كدینگ)        حسن انجام كار
    بد                    پ پ
    س                    طرف حسابهای انتظامی
            ثابت
بعد از اتمام قراردادها چك مسترد می شود و قراردادها توسط اداره رسیدگی كننده بررسی و جهت خزانه داری اعلام می گردد در زمان استرداد چك ثبت‌های برعكس می خورند.
            طرف حساب انتظامی
                    حساب انتظامی مربوطه
5- اوراق بهادار جاری:
اوراق بهادار جاری 2 دسته می باشد كه دسته اول ناشی از فروش خودرو و دسته دوم هم راجب درآمدهای متفرقه می باشد مانند درآمد اجاره بیمه، فروش ضایعات و مزایده، خودرو و ثبتی كه در اینجا اعمال می شود به صورت زیر می باشد.
        چك دریافتی نزد صندوق ***   
                درآمد    ***
در زمان وصول چك حساب بانك بدهكار می شود و بستانكار چك های در جریان وصول نزد بانكها می شود.
اداره پرداخت ها:
كه پرداخت در این اداره ناشی از خرید می باشد كه پرداختها به صورت چك می باشد و پرداخت نقدی كم می باشد و ایران خودرو با بانكی به نام بانك پارسی قرارداد دارد كه اكثر پرداختها و دریافتها در این بانك صورت می گیرد
به عنوان مثال شركت ایران خودرو قطعه ای را از فروشگاه تاسیساتی افروزان به مبلغ 3680000 ریال خریداری می كند كه به صورت زیر ثبت می شود.
        خرید درخواستی 000/3680
            حسابداری عمومی 000/3680
                        (چك صادره)
 
در زمانی كه این چك پاس می شود ثبت زیر می خورد
        خزانه داری 000/680/3
                بانك پارسیان 000/680/3
در خزنه داری اكثر ثبت های حسابداری شامل حسابهای بانكی می باشد.
                اداره گزارشات
اداره كل بودجه
                اداره بودجه سفارش كار
در اداره بودجه بندی ایران خودرو با توجه به گزارش هزینه ای معاونت های تولیدی و خدماتی كه هر بخش در هر سال به چه مقدار نیرو و سرمایه و هزینه احتیاج دارد بودجه ای را مصوب می كند و به بخش های مختلف تولیدی و خدماتی ابلاغ می كنند و با توجه به این بودجه تقاضای بودجه می كند و این تقاضا به كمیسیون بودجه داده می شود و در صورت تایید كمیسیون پس از بررسی به تصویب می رسد بودجه لازم به بخش مورد نظر داده می شود.
 
بودجه سفارش كار:
یك سری از بودجه ها كه به صورت جداگانه كه سفارش كار هستند در نظر گرفته می شود كه این سفارش كار خود به دو دسته تقسیم می شود:
1-    سفارش كار هزینه ای
2-    سفارش كار سرمایه ای
كه خارج از سازمان مالی می باشد و در اداره سفارش كار می باشد.
سفارش كار هزینه ای:
سفارش كار هزینه ای سفارش كاری است كه بابت پرداخت هزینه و تعمیرات انجام می شود مانند پرداخت هزینه بابت نقاشی و یا تعمیرات قطعات.
سفارش كار سرمایه ای:
سفارش كار سرمایه ای سفارشی است كه به سرمایه اضافه می شود مانند پرداخت بابت ساختن یك ساختمان كه این موجب افزایش دارایی و سرمایه می شود و ممكن است یك پروژه ساختمانی دارای بخش هایی است كه هر یك از این بخش ها دارای سفارش كار خاصی می باشد.
اداره كل تمركز و هماهنگی حسابها:
تمامی حسابها و اسنادهای مربوطه در بخش های مختلف به این اداره فرستاده می شود كه ماحصل كار در این جا انجام می گیرند یعنی تهیه صورتهای مالی، صورتهای سود و زیان و صورتهای تلفیقی انجام می گیرد كه در این حالت تمامی حسابها مورد بررسی و رسیدگی و تطابق داده می شود.
اداره كل حسابداری صنعتی
این اداره كه شامل 5 بخش:
1-    حسابداری صنعتی
2-    اداره هزینه یابی
3-    حسابداری انبار
4-    سفارش كار هزینه ای می باشد.
در دایره صدور اسناد، اسنادی كه مربوط به مواد و خط تولید می باشد ابتدا ماهیت آن مشخص می كنند كه هزینه است و با چه نوع هزینه ای است و آن را سپس به اداره حسابداری صنعتی می فرستند و حسابداری صنعتی اسناد را تفكیك می كند و در هر طبقه خود قرار می دهد. پس از تفكیك، هر یك از اسناد را ثبت می كند و بعد از آن را به دایره تمركز حسابها می فرستند.
اداره كل فروش:
دراین اداره محصولات نهایی تولید شده شركت ایران خودرو به فروش می رسد و علاوه بر آن محصولات قطعات یدكی ماشین ها نیز تحت نظر این اداره به انجام می رسد.
اداره كل حسابداری عمومی
1-    رسیدگی حسابها و اسناد:
بیشترین فعالیت من در قسمت رسیدگی اسناد می باشد كه روش رسیدگی به اسناد را به طور مختصر كه هر روز انجام می دادم را شرح می دهم. در ایران خودرو با توجه به گستردگی كار و فعالیت. هر فرد عهده دار مسئولیت كوچك و خاصی می باشد كه كنترل اسناد بدین صورت می باشد كه قسمت های مختلف خط تولیدی اگر به مواد احتیاج داشته باشد درخواست خرید مواد می كنند اگر این موارد در انبار موجود باشد این درخواست اجابت می شود و به خط تولید یا قسمتی كه خواستار مواد هستند داده می شود اگر مواد در انبار موجود نباشد این درخواست به اداره خرید و قسمت كنترل و برنامه ریزی مواد فرستاده می شود و گروهی هم در اداره خرید هستند كه پیش فاكتورهای قیمت مواد مورد نظر را از شركت های مختلف جمع آوری می كنند و این پیش فاكتورها به كمیسیون درخواست ارجاع داده می شود و با توجه به قیمت مناسب و كیفیت مطلوب، شركت مورد نظر را انتخاب می كنند و این مسئله باید به تایید قسمت كنترل و برنامه ریزی مواد برسد و دستور خرید را صادر می كند مواد خریداری شده به انبار می رود انباردار پس از بررسی اینكه تعداد كالاهای آورده شده و كالاهای درخواست شده دایره مورد نظر مطابقت دارد و سپس كیفیت كالا توسط دایره كیفیت مورد بررسی قرار می گیرد اگر كالاهای مورد نظر دارای كیفیت مطلوبی باشد آن را تائید می كند و رسید انبار دائمی صادر

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir