توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه ساختار سازمانی و سبک رهبری با بهبود ارتباطاتسازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه ساختار سازمانی و سبک رهبری با بهبود ارتباطاتسازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه ساختار سازمانی و سبک رهبری با بهبود ارتباطاتسازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه ساختار سازمانی و سبک رهبری با بهبود ارتباطاتسازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و سبک رهبری با بهبود ارتباطات سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام گرفته است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های ساختار سازمانی رابینز و سبک رهبری سالزمن پاسخ دادند.. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد ابعاد ساختار سازمانی با ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معناداری دارد و همچنین سبک رهبری (رابطه مدار) با ارتباطات سازمانی رابطه مسقیم و معناداری دارد. . تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که ساختار سازمانی و سبک رهبری به طور معنیدار قادر به پیشبینی ارتباطات سازمانی میباشند . اما از بین دو متغیر مستقل یعنی ساختار سازمانی و سبک رهبری ، ساختار سازمانی توانایی پیشبین قویتری نسبت به دو متغیر دیگر برای ارتباطات سازمانیمیباشد. یافته ها با توجه به تحقیقات پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir