توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی علل عدم مراجعه زائوها به مراكز تسهیلات زایمانی از دیدگاه مادران در استان كهگیلویه و بویراحمد ـ 1385 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علل عدم مراجعه زائوها به مراكز تسهیلات زایمانی از دیدگاه مادران در استان كهگیلویه و بویراحمد ـ 1385  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی علل عدم مراجعه زائوها به مراكز تسهیلات زایمانی از دیدگاه مادران در استان كهگیلویه و بویراحمد ـ 1385،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی علل عدم مراجعه زائوها به مراكز تسهیلات زایمانی از دیدگاه مادران در استان كهگیلویه و بویراحمد ـ 1385 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :12

مقدمه و هدف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور ایجاد شرایط زایمان ایمن در مناطق روستایی و كاهش زایمان در منزل، مراكز تسهیلات زایمانی روستایی را تاسیس نمود، ولی آمار موجود در استان كهگیلویه و بویراحمد حكایت از پایین بودن مراجعه به مراكز تسهیلات دارد. لذا این مطالعه به منظور تعیین علل عدم مراجعه زائوها به مراكز تسهیلات زایمانی از دیدگاه مادران انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی و بر اساس تمام شماری و تكمیل پرسشنامه خود ساخته كه روایی محتوایی و ظاهری آن با مشاوره متخصصان و پایایی آن به روش دو بار آزمایی تعیین گردیده بود، انجام شد. اطلاعات مربوط به محل سكونت، سن، سواد و تعداد زایمان، مراقبت های دوران بارداری، شخص تصمیم گیرنده در رابطه با محل زایمان، دسترسی جغرافیایی و علت عدم مراجعه به مركز تسهیلات زایمانی 747 زائو با سوال از آنان در پرسشنامه طرح ثبت شد. مطالعه در سه ماهه اول سال 1384 در مناطق تحت پوشش مراکز تسهیلات زایمانی استان كهگیلویه و بویراحمد انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های توصیفی و آزمون مجذور کای آنالیز گردید.یافته ها: نتایج نشان داد كه از 747 نفر زائوی مورد بررسی 384 نفر (51 درصد) در زایشگاه بیمارستان، 133 نفر (18 درصد) در مراكز تسهیلات زایمانی و 230 نفر (31 درصد) در منزل زایمان نموده بودند. بین تعداد زنانی كه در مركز تسهیلات زایمان كرده بودند با زنانی كه در منزل زایمان نموده بودند از نظر آموزش دوره بارداری به وسیله مامای مركز تسهیلات تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد 510 .(p<0.001) نفر (68 درصد) از زائوها خود مسوول انتخاب محل زایمان بودند و مهمترین علت عدم مراجعه به مراكز تسهیلات زایمانی به وسیله 181 نفر (79 درصد) از زنان زائو كه در منزل زایمان نموده بودند، عدم دسترسی جغرافیایی عنوان شد. سواد، محل سكونت و تعداد زایمان های قبلی با انتخاب محل زایمان ارتباط معنی داری داشتند (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد كه مهمترین علت عدم مراجعه به مراكز تسهیلات زایمانی بنا به نظر زائوها عدم دسترسی جغرافیایی به مراكز تسهیلات است و نیز آموزش به وسیله ماما در مراجعه زنان به مراكز تسهیلات نقش مهمی دارد.
كلید واژه: زایمان، عوامل، تسهیلات زایمانی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir