توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 میزان توافق تشخیص های موجود در پرونده بیمارستانی و علت مرگ ثبت شده در گواهی فوت در بیمارستان لقمان حكیم طی سال 1384 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد میزان توافق تشخیص های موجود در پرونده بیمارستانی و علت مرگ ثبت شده در گواهی فوت در بیمارستان لقمان حكیم طی سال 1384  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی میزان توافق تشخیص های موجود در پرونده بیمارستانی و علت مرگ ثبت شده در گواهی فوت در بیمارستان لقمان حكیم طی سال 1384،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن میزان توافق تشخیص های موجود در پرونده بیمارستانی و علت مرگ ثبت شده در گواهی فوت در بیمارستان لقمان حكیم طی سال 1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله اپیدمیولوژی ایران

تعداد صفحات :10

مقدمه و اهداف: نقش و اهمیت اطلاعات و آمار صحیح در ارتقا امر بهداشت و درمان در سطح جامعه بر هیچ كس پوشیده نیست. در این میان وجود پایگاه اطلاعات صحیح از مرگ و میر در جامعه امری ضروری است. تشخیص نویسی پزشكان، به خصوص علت زمینه ای مرگ ثبت شده در گواهی فوت، چنانچه دقیق و صحیح باشد، نقش مهمی در ایجاد چنین پایگاهی ایفا می كند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی میزان توافق تشخیص های مختلف در پرونده پزشکی بیماران فوت شده و مقایسه آن با علت مرگ ثبت شده در گواهی فوت است.روش كار: پژوهش حاضر از نوع مقطعی می باشد که در آن از بین 659 پرونده مربوط به بیماران فوتی بیمارستان لقمان حکیم طی سال 1384، به صورت تصادفی سیستماتیك 290 پرونده بررسی شد. از پرونده های مورد بررسی که بر اساس شماره پرونده از بخش بایگانی بیمارستان انتخاب گردیدند، نوع تخصص پزشک معالج و اطلاعات هویتی بیماران استخراج گردید. به علاوه كد تشخیص های اولیه، تشخیص نهایی و كد علت خارجی ثبت شده در فرم پذیرش و همچنین كد علت زمینه ای درج شده در گواهی فوت مطابق با کتاب دهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD-10) ثبت گردید. وضعیت توافق یا عدم توافق تشخیص اولیه با نهایی و هم چنین تشخیص نهایی با علت زمینه ای مرگ در رابطه با تخصص پزشكان به وسیله آزمون دقیق فیشر مورد سنجش قرار گرفت. ضمنا بررسی توافق بین تشخیص اولیه و نهایی هم چنین توافق بین تشخیص نهایی و علت زمینه ای مرگ به کمک ضریب کاپا انجام گرفت.نتایج: در این بررسی ضریب توافق کاپا برای تشخیص اولیه و نهایی 83/0 و ضریب فوق برای تشخیص نهایی و علت زمینه ای مرگ 95/0 محاسبه گردید. آزمون دقیق فیشر نشان داد كه بین وضعیت توافق تشخیص اولیه و نهایی و هم چنین وضعیت توافق تشخیص نهایی و علت زمینه ای مرگ با تخصص پزشكان ارتباط معنی-دار آماری وجود ندارد. (در هر دو مورد 01/(P> در 62% از فوت شدگان علت خارجی در مرگ دخیل نبود. از 38% مرگ و میر با دخالت علل خارجی 21% مسمومیت به قسط خودكشی، 12% مسمومیت تصادفی توسط مواد زیان آور، 4% به علت تصادفات موتورسواران و 1% مربوط به سایر علل بود.نتیجه گیری: در این تحقیق توافق بالایی میان تشخیص اولیه و نهایی و هم چنین تشخیص نهایی و علت زمینه ای مرگ در بعضی از تخصص ها دیده شد در حالی که چنین توافقی در سایر موارد مشاهده نشد. اگرچه این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود ولی این امر معرف نقص سیستم ثبت مرگ در کشور ما (به خصوص در بعضی از تخصص ها) می باشد. با توجه به اهمیت تشخیص نویسی دقیق پزشكان، به خصوص تشخیص های مربوط به مرگ و میر، لازم است تا این تشخیص ها به صورت صحیح و دقیق و در همه انواع تخصص ها ثبت شود تا زمینه صحیح مقایسه علت مرگ ثبت شده در کشور با آمارهای ثبت شده جهانی فراهم شود.
كلید واژه: علت زمینه ای مرگ، گواهی فوت، علت خارجی مرگ، تشخیص اولیه، تشخیص نهایی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir