توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی خصوصیات زراعی، عملكرد، اجزای عملكرد و پتانسیل كنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) و ریحان رویشی (.Ocimum basilicum L) در شرایط كشت مخلوط دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خصوصیات زراعی، عملكرد، اجزای عملكرد و پتانسیل كنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) و ریحان رویشی (.Ocimum basilicum L) در شرایط كشت مخلوط  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی خصوصیات زراعی، عملكرد، اجزای عملكرد و پتانسیل كنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) و ریحان رویشی (.Ocimum basilicum L) در شرایط كشت مخلوط،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی خصوصیات زراعی، عملكرد، اجزای عملكرد و پتانسیل كنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) و ریحان رویشی (.Ocimum basilicum L) در شرایط كشت مخلوط :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسی كشاورزی

تعداد صفحات :20

به منظور بررسی خصوصیات زراعی، عملكرد و اجزای عملكرد در كشت مخلوط ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ارزیابی تاثیر آن بر كنترل علف های هرز، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار و 10 تیمار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: (1- كشت خالص لوبیا، 2- كشت خالص ریحان، 3- كشت مخلوط نواری چهار ردیف ریحان دو ردیف لوبیا ، 4- كشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا دو ردیف ریحان و 5 - كشت ردیفی) با كنترل علف های هرز و همین تیمارها بدون كنترل علف هرز. در گیاه ریحان وزن خشك و درصد ساقه در ماده خشك كشت خالص با كنترل علف هرز از تمامی تیمارها بیشتر بود. درصد برگ در ماده خشك كشت مخلوط نواری چهار لوبیا دو ریحان از سایر تیمارها بالاتر بود. اختلاف ارتفاع در چین اول تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفته بود ولی در چین دوم كشت ردیفی با كنترل علف هرز بالاترین ارتفاع را داشت و بالاترین شاخص سطح برگ را كشت مخلوط چهار ریحان دو لوبیا به خود اختصاص داد. اختلاف معنی داری در درصد اسانس بین تیمارها مشاهده نشد، ولی به طور كلی تیمارهای بدون كنترل علف هرز دارای درصد اسانس بیشتری بودند. عملكرد اسانس نیز در كشت خالص و كشت مخلوط چهار ریحان دو لوبیا در شرایط كنترل علف هرز بیشتر از همه تیمارها بود. در گیاه لوبیا نیز تعداد دانه و غلاف در بوته، عملكرد اقتصادی، عملكرد بیولوژیك و ارتفاع بوته بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری داشت ولی تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت، تعداد شاخه در بوته و وزن صد دانه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. بالاترین شاخص سطح برگ لوبیا را در بین تیمارها كشت مخلوط ردیفی (4.53) داشت. كمترین وزن خشك علف هرز در كشت مخلوط ردیفی و بیشترین وزن خشك علف هرز در كشت های خالص مشاهده شد. ارزیابی نسبت برابری زمین نشان داد كه تقریبا تمامی تیمارهای كشت مخلوط ریحان و لوبیا بر كشت خالص آنها برتری دارد و كشت مخلوط ردیفی بیشترین نسبت برابری زمین (1.43) را به خود اختصاص داد.
كلید واژه: اسانس، رقابت، علف هرز، گیاه دارویی، نسبت برابری زمین

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir