توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمالكاری تحصیلی در میان دانش آموزان دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمالكاری تحصیلی در میان دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمالكاری تحصیلی در میان دانش آموزان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمالكاری تحصیلی در میان دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانشناسی

تعداد صفحات :22

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه منزلت های هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال كاری تحصیلی است. به این منظور 311 نفر از دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های منطقه كهریزك تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های هویت تحصیلی واز و ایزاكسون (2008)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دیگروت (1990) و اهمال كاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) را تكمیل نمودند. روایی ابزارها به وسیله متخصصان، مورد تایید قرار گرفت و اعتبار آنها با استفاده از آلفای كرونباخ محاسبه گردید. یافته های به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان هویت تحصیلی دیررس و هویت تحصیلی سردرگم با اهمال كاری تحصیلی و رابطه منفی و معنادار میان هویت تحصیلی موفق، هویت تحصیلی زودرس و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال كاری تحصیلی بود. نتایج همین طور نشان می دهد كه مولفه های هویت تحصیلی موفق، همیاری در یادگیری، خودنظم دهی فراشناختی و هویت تحصیلی دیررس بیشترین سهم در تبیین اهمال كاری تحصیلی دارند. بنابراین، منزلت های هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می تواند در كاهش اهمال كاری تحصیلی دانش آموزان اثرگذار باشد.
كلید واژه: هویت تحصیلی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، اهمال كاری تحصیلی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir