توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثربخشی مشاوره شناختی-عاطفی بارلو بر بهبود سردمزاجی جنسی زنان شهر اصفهان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی مشاوره شناختی-عاطفی بارلو بر بهبود سردمزاجی جنسی زنان شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی مشاوره شناختی-عاطفی بارلو بر بهبود سردمزاجی جنسی زنان شهر اصفهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی مشاوره شناختی-عاطفی بارلو بر بهبود سردمزاجی جنسی زنان شهر اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسی كاربردی

تعداد صفحات :12

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره شناختی عاطفی بارلو بر بهبود سردمزاجی جنسی زنان متاهل شهر اصفهان در سال 1393 است. جامعه آماری شامل همه زنان متاهل شهر اصفهان بود و نمونه پژوهش که 30 نفر از زنان با کمترین نمره در عملکرد جنسی بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. روش نمونه گیری، داوطلبانه بود و طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون. ابزار پژوهش پرسشنامه 19 سوالی شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) است که روزن و همکاران (2000) طراحی کردند. گروه آزمایش در 8 جلسه مورد مشاوره شناختی عاطفی قرارگرفت و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. یافته های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و با آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مشاوره شناختی عاطفی جنسی بارلو، بر بهبود سردمزاجی جنسی زنان معنادار است (p=0.01). در نتیجه برای بهبود هر یک از مولفه های جنسی زنان می توان از مشاوره شناختی عاطفی جنسی بارلو استفاده کرد.
كلید واژه: سردمزاجی جنسی زنان، مشاوره شناختی عاطفی بارلو، برانگیختگی جنسی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir