توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پاسخ سیانوباکتر Nostoc calcicola به غلظت های مختلف فسفر محیط در روزهای مختلف کشت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پاسخ سیانوباکتر Nostoc calcicola به غلظت های مختلف فسفر محیط در روزهای مختلف کشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پاسخ سیانوباکتر Nostoc calcicola به غلظت های مختلف فسفر محیط در روزهای مختلف کشت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاسخ سیانوباکتر Nostoc calcicola به غلظت های مختلف فسفر محیط در روزهای مختلف کشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه آبزی پروری (علوم زیستی)

تعداد صفحات :12

در این تحقیق اثر فسفر بر میزان زی توده، کلروفیل آ، کاروتنوئید کل، پروتئین کل و کربوهیدرات سیانوباکتر Nostoc calcicola در روزهای مختلف کشت در آزمایشگاه کشت جلبک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. سیانوباکتر نوستوک تحت سه سطح فسفر 100، 200 و 400 (میکروگرم در لیتر) در سه تکرار برای 12 روز در آزمایشگاه کشت جلبک مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان فسفر محیط بر روی میزان زی توده، کلروفیل آ و کاروتنوئید کل Nostoc calcicola در برخی از روزهای کشت اثر معنی داری داشته است. در بررسی میزان تغییرات پروتئین کل و کربوهیدرات، نتایج نشان داد که میزان پروتئین برای هر گرم وزن خشک این جلبک از آغاز کشت تا روز 12 برای هر سه تیمار با افزایش همراه بوده است. با افزایش فسفر محیط، محتوی پروتئین زی توده افزایش یافته به طوریکه در روزهای 6، 8 و 10 کشت اختلاف بین تیمار 400 میکروگرم فسفر در لیتر با دو سطوح دیگر معنی دار (p<0.05) بوده است. در بررسی روند تغییرات پروتئین در طول روزهای کشت مشاهده شد که میزان پروتئین در تیمار با 100 میکروگرم فسفر در لیتر در روز 6 کشت به حداکثر مقدار خود (372.4±20.10 میلی گرم در گرم ماده خشک) رسیده و برای تیمار 200 میکروگرم فسفر در لیتر (386.33±34.05 میلی گرم در گرم ماده خشک) در روز 8 کشت به دست آمده است و سپس تا روز 12 کشت روند نزولی نشان داده است، در تیمار 400 میکروگرم فسفر در لیتر حداکثر میزان پروتئین 434.47±39 میلی گرم در گرم ماده خشک بوده و این مقدار مربوط به روز 6 کشت بود و میزان پروتئین تا روز 10 کشت با دو تیمار دیگر به طور معنی داری بیشتر بوده است. میزان کربوهیدرات در هر سه سطح فسفر تا روز 12 افزایش معنی داری (p<0.05) را نشان داده است، اما در بین سطوح فسفر در روزهای کشت اختلاف معنی داری را نشان نداده است. نتایج مشاهده حاضر نشان داد که می توان با تغییر میزان فسفر محیط رشد و محتوی برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سیانوباکتر N. calcicola را کنترل نمود.
كلید واژه: Nostoc calcicola، کاروتنوئید کل، پروتئین، کربوهیدرات، فسفر

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir