توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثربخشی برنامه آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی در دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی برنامه آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی در دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی برنامه آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی در دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی برنامه آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی در دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان) :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی برنامه آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی در دانشآموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزانپسر پایه هفتم مقطع راهنمایی (متوسطه اول) کاشان و نمونه 15 نفری که به صورت غیر تصادفی و در دسترس دانش آموزانیکی از مدارس انتخاب شده است میباشد. متغیر مستقل که اثربخشی آن با راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی سنجیدهشده است عبارت از: آموزش تفکر فلسفی. به منظور بررسی اثربخشی آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جراتورزی پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و فعالیت های آماری :آمار توصیفی شامل میانگینو انحراف استاندارد نمرات کسب شده در متغیرهای مورد مطالعه و آزمون فرضیه ها با آزمون تحلیل کواریانس داده هایتحقیق مورد توصیف، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که برنامه آموزش تفکر فلسفی برراهبردهای مقابله ای و جرات ورزی دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان اثربخش می باشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir