توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثربخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار اولیه زوج های متاهل معتاد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار اولیه زوج های متاهل معتاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار اولیه زوج های متاهل معتاد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار اولیه زوج های متاهل معتاد :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پیش زمینه و هدف: سومصرف مواد از عوامل مهم و تاثیر گذار براندازی یکی از نهادهای مهم و مقدس جامعه یعنی خانوادهاست. به همین سبب این پژوهش به اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار زوج هایمتاهل معتاد می پردازد. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است.بدین ترتیب از 40 زوا معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان سو ء مصرف مواد شهر بجنورد که به کمک پرسشنامهطرحواره های ناسازگار یانگ بررسی شدند، 20 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه که هر گروهشامل 10 زوج بود قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از این بود که تفاوت نمرات گروه خانواده درمانی ساختاریمینوچین در مقایسه با گروه گواه در بهبود طرحواره های مراجعان مصرف کننده معنادار است. نتیجه گیری :گروه خانوادهدرمانی ساختاری مینوچین برای طرحواره های ناسازگار مصرف کنندگان مواد موثر است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir