توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر رفتارهای پرخطر نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر رفتارهای پرخطر نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر رفتارهای پرخطر نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر رفتارهای پرخطر نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت پرداختن به رفتارهای پرخطر در قشر نوجوانان، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختیرفتاری بر رفتارهای پرخطر نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع طرح هایپیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر بابل در نیم سال تحصیلی اول 1395-96 بودند که با غربالگری در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، 24 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش انتساب تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند، سپس گروه آزمایش تحتهشت جلسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری قرار گرفت. هر دو گروه با پرسشنامه ی رفتارهای پرخطر مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج به دست آمده با استفاده از امار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل کواریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که درمان شناختی رفتاری در رفتارهای پرخطر و مولفه های آن شامل سیگار کشیدن،مصرف مواد مخدر، رابطه ورفتار جنسی، گرایش به جنس مخالف و خشونت با بهبود معناداری همراه بود. پیشنهاد می شوداز نتایج پژوهش حاضر در طراحی برنامه های درمانی و آموزشی مرتبط با رفتارهای پرخطر در نوجوانان استفاده گردد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir