توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثربخشی درمان فراشناختی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی درمان فراشناختی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی درمان فراشناختی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی درمان فراشناختی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تلاش در جهت افزایش کیفیت زندگی در بین افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم پیش ازقاعدگی انجام شد. این پژوهش در قالب یک طرح شبه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد.جامعه آماری شامل مراجعان زن مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی که در نیمه ی دوم سال 1395 به مراکز درمانی وخانه های سلامت شهر کرج مراجعه کرده بودند. از این میان، بیمارانی که دارای ضوابط ورود و فاقد معیارهای خروجبودند، 24 نفر به صورت در دسترس انتخاب گردید و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (12) و کنترل (12) جاگماریشدند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش درمان فراشناختی را در 8 جلسه دریافت کردند، در حالیکه به گروه کنترل این مداخله ارایه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامهکیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. پژوهش حاضر ابتدا آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و آماراستنباطی شامل تحلیل کوواریانس با رعایت پیش فرض ها جهت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.نتایج نشان داد، بعد از کنترل اثر پیش آزمون، تفاوت بین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در کیفیت زندگی وافسردگی در سطح (p0/05) معنی دار است. درمان فراشناختی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی موثر است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir