توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه ای بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه ای بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه ای بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه ای بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه ای بیماران مبتلا بهاختلال استرس پس از سانحه بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش آزمون پس آزمون دو گروهی می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل جانبازان مرد مبتلا به اختلال مزمن استرس پس از ضربه(PTSD) است که از روی پرونده بالینی و براساس علایم و نشانه های تشخیصی ، توسط روان شناس و روان پزشک بیمارستان های ارتش به عنوان PTSD بستری و تحت درمان قرار گرفته و اکنون نیز برای پی گیری درمان مراجعه می نمودند. گروه نمونه مشتمل بر 30 بیمار مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود که با روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستان 505ارتش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه بندی شدند و افراد گروه آزمایش مطابق با پکیج طراحی شده در نه جلسه بادرمان پذیرش و تعهد مورد مداخله قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم (AAQ-II) بود، که روایی و پایایی این ابزارها در پژوهش های متعددی مورد تایید قرار گرفته است. داده هایپژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون،فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در متغیرهای سلامت روان و اجتناب تجربه ای در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، تایید می گردد (P> 0/05).

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir