توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش سطح مولفه های (امانت داری، قانونمندی، خودمدیریتی) مسیولیت پذیری دانش آموزان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش سطح مولفه های (امانت داری، قانونمندی، خودمدیریتی) مسیولیت پذیری دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش سطح مولفه های (امانت داری، قانونمندی، خودمدیریتی) مسیولیت پذیری دانش آموزان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش سطح مولفه های (امانت داری، قانونمندی، خودمدیریتی) مسیولیت پذیری دانش آموزان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دوره نوجوانی، یکی از مراحل حساس زندگی است و افراد را با موانع و مشکلاتی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی آموزش درمان پذیرش و تعهد بر افزایش سطح مسیولیت پذیری دانش آموزان بود. روش پژوهش حاضرنیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. اعضای نمونه این پژوهش 40 نوجوان دختر بودند که بااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند و با جای گزاری تصادفی در دو گروه آموزشمهارت پذیرش و تعهد (20 نفر) و کنترل (20 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. متغیر مستقل مورد پژوهش آموزش مهارتپذیرش و تعهد (8 جلسه) بود که برای گروه آزمایش اجرا شد وبرای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. پرسشنامه ی مورداستفاده در پژوهش پرسشنامه مسیولیت پذیری نعمتی بود. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش به منظور بررسیمتغیر ها روش تحلیل کواریانس بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایشسطح مسیولیت پذیری دانش آموزان در مرحله پس آزمون تاثیر مثبت معنادار داشته است و به عبارت دیگر فرضیه کلیپژوهش حاضر تایید شده است. که بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت آموزش درمان پذیرش و تعهد باعث افزایشسطح مسیولیت پذیری دانش آموزان شده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir