توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی مقایسه ای باورهای فمینیستی زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین در سال 95 دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقایسه ای باورهای فمینیستی زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین در سال 95  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی مقایسه ای باورهای فمینیستی زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین در سال 95،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مقایسه ای باورهای فمینیستی زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین در سال 95 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای باورهای فمینیستی زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین صورت گرفته است. مسیلهاصلی این تحقیق تاثیر باورهای فمینیستی در زنان شاغل و خانه دار چگونه است در این تحقیق از نظریه های پارسونز، دورکیم،مارکس، چافتز، گولومبوک و فی وش، راپوپورت، گیدنز، اوکلی، چودور، دینرستین، استفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی وابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمام زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین می باشد. و بااستفاده از نمونه گیری تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. و در این تحقیق برای بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیلواریانس یک متغیره و تست تعقیبی توکی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین گرایشات فمینیستی و اشتغال زنانرابطه وجود دارد. نتایج میانگین ها نشان می دهد که کارکنان مزدبگیر بیشتر از کارکنان مستقل و کارکنان مستقل بیشتر از افرادبدون شغل دارای گرایشات فمینیستی می باشند و عواملی چون باورهای فمینیستی برابرخواهی جنسیتی، سرمایه اقتصادی،سرمایه اجتماعی، هم تاثیر گذار بوده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir