توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان و دبیران استثنایی شهر خرم آباد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان و دبیران استثنایی شهر خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان و دبیران استثنایی شهر خرم آباد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان و دبیران استثنایی شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان و دبیران استثنایی شهر خرم آباد می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان و دبیران - استثنایی شهر خرم آباد می باشد. نمونه آماری به علت کم بودن حجم جامعه آماری کل 112 نفر در نظر گرفته شده است و از روشنمونه گیری سرشماری استفاده گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ) 1990 ( و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورن) 1993 ( استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین دوجامعه و رگرسیون گام به گام می باشد. بدین منظور از برنامه نرم افزار spss21 استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با تعهد سازمانی معلمان و دبیران متوسطه دوم ناحیه یک شهر خرم آباد استثنایی شهرخرم آباد رابطه وجود دارد. و بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بین معلمان و دبیران تفاوت وجود دارد. میانگین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بین معلمین بیشتر از دبیران استثنایی شهر خرم آباد می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بعد عدالت توزیعی 42 / 0 از تغییرات تعهد سازمانی معلمان و دبیران را پیش بینی می کند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir