خرید شما با مشکل مواجه شده است لطفا به شماره 09306891262 اس ام اس ارسال کنید و این مشکل را اطلاع دهید