توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

اهمیت هدایت و رهبری به حدی است که برخی از صاحبنظرن علم مدیریت، موفقیت هر مدیر را در گرو توان وی در هدایت نیروی انسانی می دانند. یکی از نوینترین و مطلوبترین انواع رهبری، رهبری تحولآفرین است. رهبری تحولآفرین لازمه بقاء سازمانهای امروزی از طریق بهبود نوآوری سازمانی است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش رهبری تحولآفرین در بهبود نوآوری سازمانی به واسطه توانمندسازی کارکنان و حمایت از نوآوریصورت گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و برای گردآوری دادهها از ابزار اندازهگیری پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحلیل حاکی از روایی و پایایی پرسشنامهمورد استفاده بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را نیز تمامی کارکنان سازمان امور مالیاتی جنوب تشکیل میدهند. جهت تحلیل دادهها نیز دو بسته نرمافزاریLISREL و SPSSاستفاده شد. یافتههای تحقیق نشان داد که سبک رهبری تحولآفرین تأثی معنیدار مثبتی بر توانمدسازی، حمایت از نوآوری و نوآوری سازمانی دارد. همچنین یافتهها حاکی از تأثیر معنیدارتوانمدسازی و حمایت از نوآوری بر نوآوری سازمانی بود. به عبارتی تمامی فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir