توضیحات

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 234

قسمتی از محتوی ورد

تعداد اسلاید : 234 صفحه

بنام یگانه هستی بخش نام درس : روابط انسانی در سازمانهای آموزشی رشته علوم تربیتی 3واحد درسی نام منبع و مؤلفین : روابط انسانی در سازمانهای آموزشی ، محمدرضا سرمدی وحمیدرضا حاتمی انتشارات دانشگاه پیام نور 1384 مظفر شریف زاده كارشناس ارشد مدیریت آموزشی سلام و صلوات بر محمد و آل محمد طرح درس : كتاب حاضر به منظور تدریس درس روابط انسانی در سازمانهای آموزشی در پنج فصل : تاریخچه پیدایش و تکامل روابط انسانی ساختار روابط انسانی در مدیریت ارتباطات ،اهمیت و ماهیت آن تئوریها و نظریه ها نقش گروه در سازمان و جایگاه آن در روابط انسانی تالیف شده است .
هدف درس : هدف این درس آشنایی مدیران و دست اندرکاران سازمان های آموزشی با چگونگی برقرارکردن ارتباط های انسانی در سازمانهای آموزشی است.
جایگاه درس : درس روابط انسانی در سازمانهای آموزشی یکی از دروس تخصصی رشته علوم تربیتی در گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی است .
مقدمه : روابط انسانها از آغاز تمدن بشر وجود داشته و پیوسته همراه سیستمهای گسترده اقتصادی و اجتماعی یک نظام روابط انسانی موجود بوده است.
اما از نظر علمی دانش روابط انسانی ،پدیده ای جدید و تازه بشمار می رود.
فصل اول : تاریخچه پیدایش و تکامل روابط انسانی مدیریت در دوران سومریها سازمان ملوک الطوایفی ، وسیله حفظ نظام اجتماع بود.
بواسطه تدوین قوانین اور بدست اور-انگورو دونگی بنام”شمش“خدای بزرگ، حمورابی قانون نامه معروف خود را استخراج و به یادگار گذاشت.
در قانون سومری از روابط بازرگانی سخن رفتهاست .
مجالس محاکمه و داوری در معبدها تشکیل می شد.
تاریخچه پیدایش و تکامل روابط انسانی مصر قدیم درمصر قدیم قوانین مدنی و جنایی بسیارترقی کرده بود.
قدیمی ترین سند قانونی جهان درباره “ ارث ” به محکمه تسلیم شده است .
از سلسله سلاطین باستانی مصر،در حدود هزارو سیصد سال قبل از میلاد نوشته هایی بر روی پاپیروس بدست آمده که طرز تفکر مدیریت آن زمان را روشن می سازد .
تاریخچه پیدایش و تکامل روابط انسانی بابل در سرزمین بین دو رود دجله و فرات بوجود آمده است .
تمدنی که در آن نخستین قانون نامه مدون دنیا به نام حمورابی فراهم آمده است .
در قانون نامه حمورابی ،در بسیاری ازمسائل از جمله اقتدار شاه ،قصاص ، انواع مجازاتها ، مزدها و قیمتها ، پرداخت غرامت و .
.
.
سخن به میان آمده است .
تاریخچه پیدایش و تکامل روابط انسانی قوم یهود قوم یهود با وجود ناتوانی سیاسی نقش کارکردی در تاریخ تمدن داشته است .
حضرت موسی مدیری اندیشه گر و هوشمند بود و در اداره امور و وضع قوانین به روابط انسانی توجه داشته است .
مهمترین مسئله تاثیر گذار بر قوم یهود ده فرمان است .
تاریخچه پیدایش و تکامل روابط انسانی چین باستان از نظر ”کایسرلینگ“ کاملترین قوم انسانی در چین باستان به بار آمده و والاترین فرهنگ جهانی شناخته شده، از چین برخاسته و برتری چین در هر گونه از امور صوری بی چون و چراست

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه, دانلود پروژه, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir